Blogi

2.6.2021

Perinteillä ja yhteisöllisyydellä tulevaisuuteen

Kaupunkimme peruskivet ovat nimenomaan kaupungin historiassa ja perinteissä. Ne ovat vahvuuksiamme, joiden ansiosta erotumme muista ja olemme vetovoimainen kaupunki niin asukkaille, yrityksille kuin matkailijoillekin.

15.5.2021

Yritystoiminnasta elinvoimaa

Kaupungin talouden kannalta ensiarvoista on huolehtia hyvästä verotulokehityksestä. Verotulokertymään vaikuttavat ratkaisevasti kaupungin elinkeinoelämän menestyminen, yritysten kannattavuus ja niiden luomien työpaikkojen lisääntyminen.

22.5.2021

Menestystä hyvällä yhteistyöllä

Meillä on tulevina vuosina loistava tilaisuus saada kaupunkimme menestymään alueiden välisessä kilpailussa. Menestyksen saavuttaminen edellyttää meiltä yksituumaisuutta ja yhteen hiileen puhaltamista.

16.5.2021

Viihtyisää asumista

Kaupunkimme yhdeksi kärkitavoitteeksi tulee ottaa asumisen ja ympäristön laadun parantaminen. Hämeenlinna on jo tällä hetkellä erinomainen paikka asua ja elää. Töitä sen eteen on tehty jo pitkään. Jatkossa meidän on päästävä yhä parempiin tuloksiin, jotta todellisuus vastaa lupauksia.

7.5.2021

Palvelujen käyttäjiä kuunneltava

Palveluiden rakentamisessa on tärkeää kuunnella palveluiden käyttäjiä. Ei siis muodollisesti vain kuulla vaan aidosti kuunnella ja ottaa mielipide huomioon. Kuntalaiset kuitenkin rahoittavat palvelut, joten heidän mielipiteensä on ensiarvoisen tärkeä. Viranhaltijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden tulee sitten omassa työssään ottaa kuntalaisten mielipide huomioon.