Perinteillä ja yhteisöllisyydellä tulevaisuuteen

Julkaistu:

Hämeenlinnalla on paljon vahvuuksia, jotka liittyvät kaupungin historiaan ja perinteisiin. Tunnetuimmat niistä lienevät linna, Sibelius ja olympialaiset. Jokainen niistä on kuitenkin vuorollaan joutunut kokemaan rappeutumista tai aliarvostusta. Onneksi nyt tilanne on toisin.

Hyvä esimerkki kehityksestä on Ahveniston olympiapuisto. Sen kunnostuksesta kuuluu suuri kiitos kaikille niille vapaaehtoista työtä tehneille, jotka uurastivat asian eteen vuosikausia sekä muutamille viisaille virkamiehille ja luottamushenkilöille, jotka ymmärsivät asian tärkeyden. Sinnikkyys on palkittu, eikä olympia-allasta ole täytetty hiekalla.

Vielä muutama vuosi sitten käytiin keskustelua lukioidemme, erityisesti lyseon lukion tulevaisuudesta. Lopputulos oli hyvä, itse asiassa ainoa mahdollinen. Lyseon lukio kuuluu kaupungin keskustaan omalle vanhalle paikalleen, jossa lyseo on toiminut vuodesta 1888 alkaen. Kun lukiolaiset muuttavat takaisin lyseon mäelle, he omalta osaltaan elävöittävät kaupunkimme keskustaa. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten historia ja perinteet linkittyvät nykyaikaan ja vahvistavat kaupunkimme elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä.

Yhteistyö on voimaa. Me voimme hämeenlinnalaisina yhdessä olla ylpeitä kaikesta siitä menestyksestä, mitä kaupunkilaiset ja esimerkiksi urheiluseuramme saavuttavat ja niistä lukuisista kulttuuritapahtumista, joita suurelta osin vapaaehtoisvoimin on luotu. Näistä syntyy vahva hämeenlinnalaisuuden tunne.

Kaupunkimme peruskivet ovat nimenomaan kaupungin historiassa ja perinteissä. Ne ovat vahvuuksiamme, joiden ansiosta erotumme muista ja olemme vetovoimainen kaupunki niin asukkaille, yrityksille kuin matkailijoillekin. Nämä peruskivet ovat ne, joiden varaan voimme rakentaa myös tulevaisuutemme. Kun sen lisäksi huolehdimme hyvin kaupunkimme elinvoimasta, pystymme turvaamaan kaikki ne palvelut, joita kuntalaiset tarvitsevat.

Saamme vahvistettua kaupunkimme elinvoimaa, kun ymmärrämme elinkeinoelämän tärkeyden kaupungin taloudelle. Kun otamme kaupungin kärkitavoitteeksi asumisen ja ympäristön laadun parantamisen, houkuttelemme kaupunkiimme uusia asukkaita ja yrityksiä.

Kun toteutamme rakennushankkeemme entistä taloudellisemmin, pidämme kaupungin talouden tasapainossa. Kun kuuntelemme kuntalaisia palveluverkkomme rakentamisessa ja tarjoamme palveluissa valinnanvapautta, saamme kritiikin sijaan kiitosta. Teemme hyviä päätöksiä – inhimillisesti ja kestävästi.

Lisää julkaisuja

22.5.2021

Menestystä hyvällä yhteistyöllä

Meillä on tulevina vuosina loistava tilaisuus saada kaupunkimme menestymään alueiden välisessä kilpailussa. Menestyksen saavuttaminen edellyttää meiltä yksituumaisuutta ja yhteen hiileen puhaltamista.

16.5.2021

Viihtyisää asumista

Kaupunkimme yhdeksi kärkitavoitteeksi tulee ottaa asumisen ja ympäristön laadun parantaminen. Hämeenlinna on jo tällä hetkellä erinomainen paikka asua ja elää. Töitä sen eteen on tehty jo pitkään. Jatkossa meidän on päästävä yhä parempiin tuloksiin, jotta todellisuus vastaa lupauksia.

15.5.2021

Yritystoiminnasta elinvoimaa

Kaupungin talouden kannalta ensiarvoista on huolehtia hyvästä verotulokehityksestä. Verotulokertymään vaikuttavat ratkaisevasti kaupungin elinkeinoelämän menestyminen, yritysten kannattavuus ja niiden luomien työpaikkojen lisääntyminen.