Menestystä hyvällä yhteistyöllä

Julkaistu:

Kaupunkimme kehityksen kannalta avainasemassa on tasapainoisen talouden ylläpito. Siksi on ensiarvoisen tärkeää huolehtia kaupungin elinvoimasta. Vain siten pystymme turvaamaan riittävän hyvät palvelut tulevaisuudessakin. Ratkaisevassa asemassa on elinkeinoelämän menestys ja riittävän korkea työllisyysaste. Valttikorttimme kilpailussa yritysten sijoittumisesta on erinomainen sijaintimme. Kaikki ponnistelumme on tehtävä sen eteen, että olemme houkutteleva paikkakunta sekä yrityksille että asukkaille.

Kotikaupunkimme tärkein menestymisen mahdollisuus on asumisen viihtyisyydessä. On tarjottava monipuolisia vaihtoehtoja, joihin meillä on erinomaiset edellytykset. Onnistuneella kaavoituksella on huolehdittava siitä, että uudet asuinalueet houkuttelevat muuttajia, mutta samalla myös siitä, että nykyiset asuinalueet säilyvät vähintään yhtä viihtyisinä kuin nykyään.

Kaavoituksessa on toimittava siten, että häiriötä aiheuttava toiminta sijoitetaan riittävän kauas asuinalueista. Kaupungin kasvaessa asuinalueiden keskelle jääneet teollisuustoiminnot on pitkäjänteisellä suunnittelulla ja kiinteistökaupoilla pyrittävä siirtämään pois asuinalueiden välittömästä läheisyydestä.

Erinomaisia asumisen vaihtoehtoja tarjoaa myös elinvoimainen maaseutu kantakaupungin ympärillä. Elävät maaseudun kylät ovat meille rikkaus, josta meidän on huolehdittava. Tulevaisuudessa suhtaudumme aiempaa myönteisemmin vapaa-ajan asuntojen muuttamiseen vakituiseen asuinkäyttöön.

Kaupungin keskusta-alueen kehittäminen on tärkeää kaupunkimme vetovoiman kannalta. Keskustan eteläranta on rakennettava houkuttelevaksi asuinalueeksi. Tämä tukee samalla omalta osaltaan kaupungin kaupallisen keskustan menestystä. Kaupallinen ydinkeskusta on herätettävä eloon.

Kaupungin edunvalvonnan kannalta tärkein asia lähivuosina on entistä nopeamman junayhteyden saaminen kaupungistamme sekä etelään että pohjoiseen. Pääradan paikka on nykyisellä sijallaan ja tulevaisuudessa Hämeenlinnan asemalla pysähtyvät nykyistä useammat ja nopeammat junat.

Hämeenlinnalla on hyvät onnistumisen mahdollisuudet matkailun alalla. Kaupunkimme historia ja häikäisevät luontokohteet ovat rikkaus, joka meidän on osattava hyödyntää entistä paremmin.

Meillä on tulevina vuosina loistava tilaisuus saada kaupunkimme menestymään alueiden välisessä kilpailussa. Menestyksen saavuttaminen edellyttää meiltä yksituumaisuutta ja yhteen hiileen puhaltamista. Tässä työssä tarvitaan hyviä neuvottelutaitoja ja kokemusta sovintoratkaisujen aikaansaamiseksi.

Lisää julkaisuja

2.6.2021

Perinteillä ja yhteisöllisyydellä tulevaisuuteen

Kaupunkimme peruskivet ovat nimenomaan kaupungin historiassa ja perinteissä. Ne ovat vahvuuksiamme, joiden ansiosta erotumme muista ja olemme vetovoimainen kaupunki niin asukkaille, yrityksille kuin matkailijoillekin.

16.5.2021

Viihtyisää asumista

Kaupunkimme yhdeksi kärkitavoitteeksi tulee ottaa asumisen ja ympäristön laadun parantaminen. Hämeenlinna on jo tällä hetkellä erinomainen paikka asua ja elää. Töitä sen eteen on tehty jo pitkään. Jatkossa meidän on päästävä yhä parempiin tuloksiin, jotta todellisuus vastaa lupauksia.

15.5.2021

Yritystoiminnasta elinvoimaa

Kaupungin talouden kannalta ensiarvoista on huolehtia hyvästä verotulokehityksestä. Verotulokertymään vaikuttavat ratkaisevasti kaupungin elinkeinoelämän menestyminen, yritysten kannattavuus ja niiden luomien työpaikkojen lisääntyminen.